Om Näktergalen

Förskolan Näktergalen är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening sedan 1988. I ett föräldrakooperativ förutsätts att du som förälder tar en aktiv roll i förskolans drift och utveckling. På Näktergalen står föräldrarna i stor utsträckning för det praktiska arbetet medan den utbildade personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten.