Om föräldrarkooperativ

I ett föräldrakooperativ förutsätts att du som förälder tar en aktiv roll i förskolans drift och utveckling. På förskolan Näktergalen står föräldrarna i stor utsträckning för det praktiska arbetet medan den utbildade personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Viktiga funktioner som måste fyllas av föräldrar är bl.a. ansvar för ekonomi, administration, viss städning och underhåll. Varje familj förväntas delta aktivt, antingen som medlemmar i styrelsen, aktiva i stödföreningen eller behjälplig med andra projekt eller i andra grupperingar. Möjligheten för dig som förälder att påverka Näktergalens verksamhet är genom detta stor.

Som förälder kommer du också varje termin att genomföra arbetspass i barngrupperna. Du är då en extra resurs som förväntas bidra utifrån pedagogernas önskemål och förskolans behov. Arbetspassen i barngrupperna skapar en känsla av samhörighet hos såväl barn som vuxna. Barnen lär känna allas föräldrar, föräldrarna lär känna barnen och personalen blir också bekant med hela familjen.

Det ideella arbetet som vi åläggs som medlemmar styrs av våra stadgar. Föräldrarnas insatser gör att kostnaderna kan hållas nere så att de resurser som finns satsas på det som är bäst för barnen.

Enligt stadgarna ska varje familj (medlem) engagera sig till en
motsvarighet av 5 h/månad, oavsett antal barn och timmar som
barnet deltar i verksamheten.

Detta motsvarar tre tillfällen per termin och familj förlagt på
arbetspass för Ute/Innegruppen och/eller i den dagliga
verksamheten i barngrupp.

Utöver detta skall varje familj (medlem) någon gång under den tid
man har barn i verksamheten antingen sitta med i föreningens
styrelse eller vara engagerad i stödföreningen Skatan.

Samtliga familjer förväntas även delta vid de gemensamma
städdagar som utannonseras från styrelsen.

Detta är något varje familj som har barn i föreningen
Näktergalens verksamhet förväntas bidra med.