Metodik

Styrdokument

 Våra styrdokument är Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010, Skollagen och FN:s Barnkonvention.

Arbetssätt

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia. Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som utvecklats på de kommunala förskolorna i den norditalienska staden Reggio Nell” Emilia under snart femtio år med förskolläraren Loris Malaguzzi som sedan blev stadens barnomsorgschef.

Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. En bärande idé i pedagogiken är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Att barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket. Att synliggöra barnens läroprocesser är viktigt.

Den pedagogiska filosofin står också för:

  •  Ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.
  •  En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Därför står inte Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man kan” ta över” eller kopiera. Man kan däremot inspireras av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar.