Näktergalens historia

Förskolan Näktergalen är ett föräldrakooperativ som har funnits sedan 1988. Till en början var Näktergalen en föräldrakooperativ förskola för barn till anställda inom dåvarande Trelleborgs sjukvårdsdistrikt. Detta ändrades 1995 när förskolan öppnade sina portar för samtliga barn och familjer i Trelleborg. Sedan 2002 ligger förskolan i centrala Trelleborg, i nära anslutning till bl.a. stadsparken och biblioteket.

Personalens och föräldrarnas engagemang har under årens lopp betytt mycket för verksamhetens utveckling och kvalitet. Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär för föräldrarna lite mer ansvar och arbete, men det ger mångfalt tillbaka. Vi är övertygade om att vi gemensamt bidrar till att göra Näktergalen till en av Skånes bästa förskolor.