Ekonomisk förening

Föräldrakooperativet Näktergalen är en fristående förskola i form av en ekonomisk förening som finansieras med hjälp av offentliga bidrag samt föräldraavgifter. Insatsavgiften till förskolan är för närvarande 500 kr. Månadsavgifterna är de samma som för övriga förskolor i Trelleborgs kommun.

Det finns flera fördelar med driftsformen ekonomisk förening, bl.a. att varje medlem i regel har en röst och att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att kommunerna godkänner fristående förskolor och ansvarar för att kontrollera att verksamheten uppfyller krav på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma lagar och regler som för kommunala förskolor.

Föräldrakooperativet Näktergalen är medlem i KFO – Kooperationens förhandlingsorganisation – och följer dess avtal med SFL -Svenska facklärarförbundet. Föräldrarna i styrelsen är 
personalens arbetsgivare.