Bli medlem

Medlemsavgiften är 200kr/år och familj. Vissa familjer som har två
barn på förskolan har valt att betala in för båda sina barn eller bidra
ytterligare till Skatan vilket vi tackar för.

För att bli medlem så sätt in pengarna på Skatans bankgiro 5661-9174,
märk inbetalningen med barnets namn.